Speciaal Onderwijs

Gespecialiseerd in onderwijs, expert in Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs is niet zomaar onderwijs. Leerlingen zitten hier met een reden. Toch is het de bedoeling dat iedereen die met deze kinderen werkt onbevooroordeeld blijft. Bereid is om achter hun gedrag te blijven kijken. Want dáár vinden ze aanwijzingen voor wat deze jonge mensen nodig hebben.

Om goed binnen het speciaal onderwijs te kunnen functioneren, blijven leerkrachten en docenten voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen pedagogiek en didactiek. Ze vinden het een uitdaging om leerlingen die niet zomaar iets van hen willen aannemen voor zich te winnen. Ze zijn altijd op zoek naar de opening om een kind nieuwsgierig te maken, aan het onderzoeken te krijgen en iets te leren. En ze staan stevig in hun schoenen op de momenten dat het erom spant; ook dat is onderdeel van de speciale, individuele aanpak die ze voor elke leerling hanteren.

Haalbare opbrengsten

Onze kandidaten werken handelingsgericht. Zij richten zich op opbrengsten die haalbaar zijn voor elke individuele leerling. Zo leveren zij hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs, dat élk kind en élke jongere kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.

Speciaal Onderwijs en VSO

Wij zetten docenten in voor het SBO, SO en het VSO. Ze zijn allemaal bevoegd en zijn er allemaal van overtuigd dat ook kinderen met een beperking goed onderwijs verdienen, zodat ze straks kansen hebben in het leven en in de maatschappij.

Al jaren werken we samen met grote jeugdzorginstellingen en schoolbesturen die diverse clusters vertegenwoordigen. Daardoor durven we - met trots - te zeggen dat onze expertise in het speciaal onderwijs ligt. We hebben er verstand van en ons hart gaat er naar uit. We begrijpen wat onze opdrachtgevers nodig hebben – aan kwaliteiten, vaardigheden en mentaliteit. We weten uit ervaring wat onze kandidaten te wachten staat. En we kunnen uitstekend beoordelen welke match tussen school en gepassioneerde leerkracht de beste is.

Voor we tot concrete afspraken komen over het inzetten van een leerkracht of docent, is er een kennismakingsgesprek en een dag (kosteloos) proefdraaien. Zodat alle partijen vol vertrouwen aan de samenwerking kunnen beginnen.